Gå till innehåll

KBT

Kognitiv beteendeterapi utvecklas hela tiden och vilar på en vetenskaplig grund. Förutom att metoden är effektiv inom sjukvården används den även inom organisationer och inom idrotten. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av kognitiv terapi och beteendeterapi. På senare tid har den mer moderna ”tredjevågens psykoterapi” utvecklats. Dit räknas bland annat medveten närvaro (mindfulness), dialektisk beteendeterapi (DBT), acceptance and commitment therapy (ACT) och compassionfokuserad terapi (CFT).

Terapin inleds med att jag försöker förstå klientens situation/problem. Tillsammans med klienten upprättas en beteendeanalys, som ligger till grund för vilka verktyg som är lämpliga att arbeta med och vad terapin bör fokusera på. En annan viktig del är att undervisa och ge klienten information om problemet samt att skapa en psykologisk förklaringsmodell för klientens problematik. Tydliga och konkreta mål utformas samt förklaringar för hur olika behandlingsformer ska gå till. KBT är en aktiv terapi där klinten får jobba med olika hemuppgifter som hjälper oss att förstå problemet och ger en inblick i klientens vardag. Arbetet utvärderas innan avslut med hjälp av olika skattningar. KBT kan bedrivas i grupp eller individuellt.

KBT är lämpligt för:

  • Stress och utmattningsproblematik
  • Ångest, panikångest, hälsoångest, generaliserat ångestsyndrom och prestationsångest
  • Sömnstörningar
  • Långvarig smärta och sjukdom
  • Huvudvärk, migrän, spänningsproblematik
  • Lindrig depression
  • Social fobi och rörelsefobi
  • Organisationsproblem
  • Idrottspsykologiska problem

För frågor angående individuell terapi kan du maila mig på asa@kbtkompassen.se