KURSER/FÖRELÄSNINGAR

 

Föreläsningar:

  • Mindtraining för hållbart ledarskap

 

  • En trygg hjärna är en effektiv hjärna- vikten av att ta bra beslut!

 

  • Sömn och vikten av återhämtning för ett hållbart liv

 

  • Compassion och Mindfulness inom idrotten

 

  • Att leva med långvarig smärta och sjukdom

 

  • Nytt! Mindfulness på arbetsplatsen 

 

 

 Kurser: 

  • Medveten närvaro för fokus och energi 

 

  • CMT, Compassion mindtraining

 

  • Mindfulness för nybörjare

 

  • Qigong och mindful yoga

 

 

 

 

Retreater: