KURSER/FÖRELÄSNINGAR

 

Kurser:

Compassion mindtraining: CMT

Mindfulness: start våren 2020.

 

 

Föreläsningar:

Mindtraining för hållbart ledarskap

Mindfulness för företag och arbetsplatser

En trygg hjärna är en effektiv hjärna

Sömn och vikten av återhämtning för ett hållbart liv.

Compassion och Mindfulness inom idrotten

Att leva med långvarig smärta och sjukdom

 

 

Retreater:

Planeras till våren 2020