KURSER/FÖRELÄSNINGAR

 

Kurser

  • Compassion mindtraining: CMT (att trygga sin hjärna, medkänsla och självmedkänsla i grupp efter ett sex veckorsprogram) Läs mer under rubriken "pågång"
  • Mindfulness: start våren 2020.

 

 

Föreläsningar:

Mindtraining för hållbart ledarskap

Mindfulness för företag och arbetsplatser

En trygg hjärna är en effektiv hjärna

Sömn och vikten av återhämtning för ett hållbart liv.

Compassion och Mindfulness inom idrotten

Att leva med långvarig smärta och sjukdom

 

 

Retreater:

  •  Planeras till våren 2020