KURSER/FÖRELÄSNINGAR

 

Föreläsningar:

  • Mindtraining för hållbart ledarskap

 

  • En trygg hjärna är en effektiv hjärna

 

  • Sömn och vikten av återhämtning för ett hållbart liv

 

  • Compassion och Mindfulness inom idrotten

 

  • Att leva med långvarig smärta och sjukdom

 

  • Nytt! Mindfulness på arbetsplatsen 

 

Retreater:

 

  •  Retreat i Sörbyn 5-6/9, För mer information om detta event kan du läsa mer på facebooksidan och på Instagram eller under fliken "pågång".