OM MIG

 

Mitt namn är Åsa Öhman och jag är legitimerad sjukgymnast och är steg 1 utbildad i psykoterapi - KBT.

Sedan 1994 har jag haft avtal med landstinget för privat sjukgymnastik. Avtalet såldes i början av 2019. 

Vi ser idag en ständig ökning av stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa i samhället där sjukskrivningarna och kostnaderna för utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar ökar. Psykisk ohälsa och problem från vår rörelseapparat toppar idag sjukskrivningsstatistiken. Man har även sett större produktionsbortfall på arbetsplatser med hög stressnivå.  Idag kan vi arbeta dygnet runt och dessutom med en ständig tillgänglighet i våra mobiltelefoner och datorer. Detta gör att det krävs mer och mer av oss själva och vår arbetsplats att hitta tydliga ramar och riktlinjer för ett hållbart arbetsliv och en meningsfull fritid. Min ambition är att kunna bidra med ökade kunskaper om hur vår kropp och vårt sinne fungerar samt lära ut lämpliga verktyg för att minska stress och ohälsa både på organisations och individnivå. Min bakgrund som sjukgymnast gör att jag kan se problematiken både ur ett sjukgymnastiskt och psykologiskt perspektiv.

Jag samarbetar idag med Läkarhuset Hermelinens företagsservice, Mindfulnesscenter AB med att utbilda nya steg 1 - instruktörer samt Riksidrottsförbundet, RF. Förutom detta kan jag ta emot privatpersoner och mindre grupper på Boden Businesspark. Min ambition är också att arbeta med föreläsningar och hålla i retreathelger för företag och privatpersoner.

 

Mina utbildningar:

  • Leg. sjukgymnast
  • Steg 1 psykoterapi - KBT
  • Steg 2 mindfulness
  • 1-årig utbildning i compassionfokuserad terapi - CFT
  • Lic. mental tränare
  • Steg 3 qigonginstruktör

 

 

 

 

GDPR

Länk till GDPR-avtal.