Gå till innehåll

IDROTTSPSYKOLOGISK RÅDGIVNING

Psykisk ohälsa inom idrotten är lika vanligt som hos allmänheten men vi pratar inte om det på samma sätt. Att känna stress, vara skadad eller sjuk under längre perioder, lida av självkritiska tankar och höga prestationskrav är vanligt men ses ofta som en svag länk inom elitidrotten.

Detta kan i sin tur förvärra problematiken eftersom många inte söker hjälp i tid. Vikten av att vara lyhörd och att få snabb hjälp förbättrar chanserna att återhämta sig. Vi behöver lära oss att hantera motgångar och svårigheter eftersom det är en del av livet. Att jobba med idrottspsykologiska tekniker kan hjälpa oss att vara bättre rustade att möta svårigheterna när dom uppstår. Min ambition är att öka kunskapen och förståelsen hos både ledare och aktiva hur vår kropp och vårt sinne fungerar för att förebygga ohälsa men även att kunna jobba med strategier för att prestera när det gäller som mest. Min erfarenhet är att kunskapen om den mentala träningens betydelse är bristfällig inom ungdomsidrotten. Vi tränar vår kropp, teknik, balans, kondition, styrka och köper dyr utrustning och förväntar oss att hjärnan och de mentala processerna bara ska fungera. Vikten av mentala strategier, kunskap om hjärnan samt ökad medvetenhet och förståelse är som jag ser det helt avgörande för en optimal prestation och att kunna hantera svårigheter eller motgångar.

I den idrottspsykologiska rådgivningen utgår jag från den kognitiva beteendeterapin (KBT) och idrottspsykologiska principer. Beroende på klientens problematik anpassas rådgivningen för varje enskild individ och vid behov kompletteras rådgivningen med tekniker inom mindfulnessträning och compassionfokuserad terapi (CFT) och compassion mindtraining (CMT).

Du kan söka till mig helt privat eller få stöd via riksidrottsförbundet. Det ekonomiska stödet bestäms helt av riksidrottsförbundet. 

Idrottspsykologisk rådgivning är lämpligt för:

  • Självkritiska tankar
  • Höga prestationskrav och ångest
  • Stressproblematik
  • Sömnsvårigheter
  • Smärta
  • Att kunna hantera svåra situationer och vara förberedd när det gäller som mest
  • Att kunna skapa mål och motivation
  • Självförtroendet och självkänslan/självmedkänslan

 

För frågor angående idrottspsykologisk rådgivning maila mig på asa@kbtkompassen.se