Gå till innehåll

MINDFULNESS/CFT

Var befinner vi oss mest i vår tankevärld? Hur ofta är vi närvarande i det vi gör eller i den situation vi befinner oss i?  Hur ofta dras vi iväg till oro eller planerar för framtiden eller hamnar i grubbel och ältande av det som varit? I mindfulness tränar vi vår uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla med oss själva och andra.

Vi lär oss att bli medvetna när uppmärksamheten minskar och att med vänlighet ta tillbaka den och öva på att bibehålla den där vi vill ha den. Den formella träningen kan utövas sittande på stol eller golv, liggande, stående och i rörelse i form av mindfulyoga eller gående meditation. Den andra delen av träningen handlar om att få in mindfulness i olika vardagssituationer. Vi har mängder av situationer att öva på i vår vardag från det att vi stiger upp på morgonen tills det att vi går och lägger oss på kvällen. För mig är styrkan med mindfulness vår ökade insikt om våra kroppsliga signaler, tankar och tankemönster samt våra känslor som hela tiden samspelar. Den ökade insikten ger oss möjlighet att agera och göra klokare val som är bra för oss på lång sikt. Vi agerar proaktivt istället för på autopilot. Under åren har flera tusen vetenskapliga artiklar publicerats, de flesta sista 3 åren. Många av Mindfulnesscenters träningsprogram har utvärderats i svensk forskning. Om du vill vet mer om mindfulness eller är intresserad av vetenskapliga artiklar så kan du gå in på www.mindfulnesscenter.se/forskning och läsa mer.

Mindfulness är lämpligt för:

 • Stress och utmattning
 • Ångest och oro
 • Lindrig depression 
 • Långvarig smärta och sjukdom
 • Sömnproblem
 • Muskelspänningar, huvudvärk, migrän, högt blodtryck, IBS mm
 • Ledarskap
 • Organisationer och arbetsplatser
 • Idrottare 

 

Om du vill veta mer om vilka kurser jag kan erbjuda kan du gå in under KURSER/UTBILDNINGAR.

 

CFT

Hur bemöter vi oss själva eller andra vi utsätts för olika svårigheter? Är vi vänliga och stöttande eller är vi hårda, självkritiska och dömer oss själva eller andra? På svenska översätts compassion/selfcompassion till medkänsla/självmedkänsla som kan beskrivas med att kunna bemöta sig själv och andra med omsorg och förståelse, speciellt när livet är svårt på olika sätt. Livet är inte alltid som vi vill att det ska vara och det kan vara svårt.

Träning i CFT bygger på olika psykologiska teorier, buddhistisk tradition samt modern hjärnforskning. En viktig komponent är den mentala träningen, compassion mindtraining som i sin tur bygger på mindfulness, lovingkindness meditation och visualisering. Vi tränar helt enkelt oss i att göra vår hjärna trygg. Forskningen har på senare år börjat förstå att vårt tänkande och vår förmåga att visualisera kan förändra hjärnans struktur. CFT används ofta som ett komplement till traditionell KBT.

CFT är lämpligt för:

 • Stress
 • Självkritiska tankar
 • Ångest och oro
 • Höga prestationskrav
 • Svårigheter att reglera känslor
 • Idrottare 

 

Om du vill veta mer om vilka kurser jag kan erbjuda kan du gå in under KURSER/UTBILDNINGAR.