OM MIG

Mitt namn är Åsa Öhman och jag är legitimerad sjukgymnast och har en steg 1 utbildning i psykoterapi - KBT. Sedan 1994 har jag haft avtal med landstinget för privat sjukgymnastik. Avtalet såldes i början av 2019. Vi ser idag en ständig ökning av stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa i samhället där sjukskrivningarna och kostnaderna för utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar ökar.

 

Läs mer

 

 

 

 

 

KBT

Kognitiv beteendeterapi utvecklas hela tiden och vilar på en vetenskaplig grund. Förutom att metoden är effektiv inom sjukvården används den även inom organisationer och inom idrotten. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av kognitiv terapi och beteendeterapi.

 

Läs mer

 

MINDFULNESS

Var befinner vi oss mest i vår tankevärld? Hur ofta är vi närvarande i det vi gör eller i den situation vi befinner oss i?  Hur ofta dras vi iväg till oro eller planerar för framtiden eller hamnar i grubbel och ältande av det som varit? I mindfulness tränar vi vår uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla med oss själva och andra.

CFT (compassionfokuserad terapi)

Hur bemöter vi oss själva eller andra vi utsätts för olika svårigheter? Är vi vänliga och stöttande eller är vi hårda, självkritiska och dömer oss själva eller andra? På svenska översätts compassion/selfcompassion till medkänsla/självmedkänsla som kan beskrivas med att kunna bemöta sig själv och andra med omsorg och förståelse, speciellt när livet är svårt på olika sätt. Livet är inte alltid som vi vill att det ska vara och det kan vara svårt.

 

Läs mer

 

 

IDROTTSPSYKOLOGISK RÅDGIVNING

Psykisk ohälsa inom idrotten är lika vanligt som hos allmänheten men vi pratar inte om det på samma sätt. Att känna stress, vara skadad eller sjuk under längre perioder, lida av självkritiska tankar och höga prestationskrav är vanligt men ses ofta som en svag länk inom elitidrotten.

 

Läs mer